عدم امکان فروش ژتون غذا در طول سمینار
راهنمای تهیه پوستر
تکمیل ظرفیت سوئیت متاهلی سه نفره مهمانسرای دانشگاه آزاد
اعلام هزینه های نهایی شرکت در سمینار
آخرین مهلت تمدید شده برای ثبت نام و ارسال چکیده مقالات
تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات تا نهم تیر ماه
تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات
لزوم ارسال تمامی مدارک جهت فعالسازی ارسال مقاله
امکان اجاره غرفه برای شرکت های فعال در زمینه فروش تجهیزات و مواد شیمیایی
امکان ارتباط با دبیرخانه سمینار با عضویت در گروه تلگرامی سمینار
نحوه ثبت فیش بانکی مربوط به انجمن شیمی ایران
حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از سمینار
اولین فراخوان بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان