اطلاعیه مهم در مورد نحوه پذیرش و اسکان و ایاب و ذهاب
اطلاعیه مهم درباره ارائه های شفاهی
کارگاه های آموزشی ارائه شده در سمینار
کتابچه برنامه سمینار
تکمیل ظرفیت مهمانسرای دانشگاه آزاد
فرم رزرواسیون
شایگان سرمد حامی طلایی سمینار
امکان رزرو غذا
عدم امکان فروش ژتون غذا در طول سمینار
راهنمای تهیه پوستر
تکمیل ظرفیت سوئیت متاهلی سه نفره مهمانسرای دانشگاه آزاد
اعلام هزینه های نهایی شرکت در سمینار
آخرین مهلت تمدید شده برای ثبت نام و ارسال چکیده مقالات
تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات تا نهم تیر ماه
تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات
لزوم ارسال تمامی مدارک جهت فعالسازی ارسال مقاله
امکان اجاره غرفه برای شرکت های فعال در زمینه فروش تجهیزات و مواد شیمیایی
امکان ارتباط با دبیرخانه سمینار با عضویت در گروه تلگرامی سمینار

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان