شروع ثبت نام و ارسال مقالات:

30 فروردین 1396

 

آخرین مهلت ارسال مقالات:

20 خرداد 1396

 

اعلام نتایج داوری:

20 تیر 1396

 

آخرین مهلت ثبت نام:

31 مرداد 1396


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان