1 2 بعدی

اطلاعیه مهم در مورد نحوه پذیرش و اسکان و ایاب و ذهاب
اطلاعیه مهم درباره ارائه های شفاهی
کارگاه های آموزشی ارائه شده در سمینار
کتابچه برنامه سمینار
تکمیل ظرفیت مهمانسرای دانشگاه آزاد
فرم رزرواسیون
شایگان سرمد حامی طلایی سمینار
امکان رزرو غذا
عدم امکان فروش ژتون غذا در طول سمینار
راهنمای تهیه پوستر
تکمیل ظرفیت سوئیت متاهلی سه نفره مهمانسرای دانشگاه آزاد
1 2 بعدی

امکان ارتباط با دبیرخانه سمینار با عضویت در گروه تلگرامی سمینار
تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات
اعلام هزینه های نهایی شرکت در سمینار
نحوه ثبت فیش بانکی مربوط به انجمن شیمی ایران
راهنمای تهیه پوستر
اولین فراخوان بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران
لزوم ارسال تمامی مدارک جهت فعالسازی ارسال مقاله
کتابچه برنامه سمینار
آخرین مهلت تمدید شده برای ثبت نام و ارسال چکیده مقالات
تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات تا نهم تیر ماه
اطلاعیه مهم در مورد نحوه پذیرش و اسکان و ایاب و ذهاب
کارگاه های آموزشی ارائه شده در سمینار
فرم رزرواسیون
حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از سمینار
شایگان سرمد حامی طلایی سمینار
امکان اجاره غرفه برای شرکت های فعال در زمینه فروش تجهیزات و مواد شیمیایی
اطلاعیه مهم درباره ارائه های شفاهی
امکان رزرو غذا
تکمیل ظرفیت سوئیت متاهلی سه نفره مهمانسرای دانشگاه آزاد
عدم امکان فروش ژتون غذا در طول سمینار
تکمیل ظرفیت مهمانسرای دانشگاه آزاد

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان