1 2 بعدی

اطلاعیه مهم در مورد نحوه پذیرش و اسکان و ایاب و ذهاب
اطلاعیه مهم درباره ارائه های شفاهی
کارگاه های آموزشی ارائه شده در سمینار
کتابچه برنامه سمینار
تکمیل ظرفیت مهمانسرای دانشگاه آزاد
فرم رزرواسیون
شایگان سرمد حامی طلایی سمینار
امکان رزرو غذا
عدم امکان فروش ژتون غذا در طول سمینار
راهنمای تهیه پوستر
تکمیل ظرفیت سوئیت متاهلی سه نفره مهمانسرای دانشگاه آزاد
1 2 بعدی

امکان ارتباط با دبیرخانه سمینار با عضویت در گروه تلگرامی سمینار
تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات
اعلام هزینه های نهایی شرکت در سمینار
راهنمای تهیه پوستر
نحوه ثبت فیش بانکی مربوط به انجمن شیمی ایران
لزوم ارسال تمامی مدارک جهت فعالسازی ارسال مقاله
اولین فراخوان بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران
کتابچه برنامه سمینار
آخرین مهلت تمدید شده برای ثبت نام و ارسال چکیده مقالات
اطلاعیه مهم در مورد نحوه پذیرش و اسکان و ایاب و ذهاب
تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات تا نهم تیر ماه
فرم رزرواسیون
شایگان سرمد حامی طلایی سمینار
کارگاه های آموزشی ارائه شده در سمینار
حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از سمینار
اطلاعیه مهم درباره ارائه های شفاهی
امکان رزرو غذا
امکان اجاره غرفه برای شرکت های فعال در زمینه فروش تجهیزات و مواد شیمیایی
تکمیل ظرفیت سوئیت متاهلی سه نفره مهمانسرای دانشگاه آزاد
عدم امکان فروش ژتون غذا در طول سمینار
تکمیل ظرفیت مهمانسرای دانشگاه آزاد

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان