1 2 بعدی

اطلاعیه مهم در مورد نحوه پذیرش و اسکان و ایاب و ذهاب
اطلاعیه مهم درباره ارائه های شفاهی
کارگاه های آموزشی ارائه شده در سمینار
کتابچه برنامه سمینار
تکمیل ظرفیت مهمانسرای دانشگاه آزاد
فرم رزرواسیون
شایگان سرمد حامی طلایی سمینار
امکان رزرو غذا
عدم امکان فروش ژتون غذا در طول سمینار
راهنمای تهیه پوستر
تکمیل ظرفیت سوئیت متاهلی سه نفره مهمانسرای دانشگاه آزاد
1 2 بعدی

امکان ارتباط با دبیرخانه سمینار با عضویت در گروه تلگرامی سمینار
تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات
اولین فراخوان بیست و چهارمین سمینار شیمی تجزیه انجمن شیمی ایران
اعلام هزینه های نهایی شرکت در سمینار
نحوه ثبت فیش بانکی مربوط به انجمن شیمی ایران
لزوم ارسال تمامی مدارک جهت فعالسازی ارسال مقاله
راهنمای تهیه پوستر
آخرین مهلت تمدید شده برای ثبت نام و ارسال چکیده مقالات
کتابچه برنامه سمینار
تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات تا نهم تیر ماه
حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو از سمینار
کارگاه های آموزشی ارائه شده در سمینار
امکان اجاره غرفه برای شرکت های فعال در زمینه فروش تجهیزات و مواد شیمیایی
فرم رزرواسیون
اطلاعیه مهم در مورد نحوه پذیرش و اسکان و ایاب و ذهاب
تکمیل ظرفیت سوئیت متاهلی سه نفره مهمانسرای دانشگاه آزاد
امکان رزرو غذا
اطلاعیه مهم درباره ارائه های شفاهی
شایگان سرمد حامی طلایی سمینار
عدم امکان فروش ژتون غذا در طول سمینار
تکمیل ظرفیت مهمانسرای دانشگاه آزاد

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان